Jordi Badiella

Posts Tagged ‘Autoritat

Autoritat

leave a comment »

L’autoritat del mestre està diametralment oposada a l’autoritarisme, aquest només provoca, en l’alumnat, reaccions contràries a l’autoritat.

El diccionari diu que autoritat és l’atribució i exercici del dret o poder de manar, de regir, de governar, de dictar lleis… Ull, mestres.

El diccionari també diu que autoritat és el poder d’imposar-se a l’opinió dels altres pels mèrits, per la superioritat, etc. Quin compromís!

Però el diccionari no en sap gran cosa dels mestres, dels alumnes, dels seus pares i de les seves mares. Serem autoritats sisplau per força?

Com deu ser una autoritat? Infla el pit i alça les espatlles quan està en públic? Haurem d’aprendre’n en un curs de formació permanent? Ves!

(El dibuix és d’una alumna de 2n d’EP).

Written by jordibadiella

Abril 29, 2012 at 7:59 am

Arxivat a Autoritat

Tagged with ,