Jordi Badiella

Archive for the ‘Tractament’ Category

Tractament

leave a comment »

El diccionari diu que amb la paraula “tractament” expressem la manera amb què obrem amb algú o alguna cosa: podem “seguir un tractament”…

Salvant el “tractament de textos”, l’usuari de la llengua relaciona la paraula “tractament” amb la pràctica mèdica, més que amb cap altra…

D’uns anys ençà, els mestres “tractem” les llengües. Ho disposa la normativa i els centres en donen compliment: les llengües es “tracten”…

Donat que el llenguatge és un element social essencial, divers i dinàmic, cal regular els usos lingüístics, i abandonar el seu “tractament”.

L’ús inapropiat del “tractament” de les llengües té més d’inèrcia que de curiositat, d’obediència que de convicció, de mandra que de rigor.

(El dibuix és d’una alumna de P-5).

Written by jordibadiella

Octubre 2, 2011 at 7:31 pm

Arxivat a Tractament

Tagged with