Jordi Badiella

Archive for the ‘Llengua’ Category

Llengua 3

leave a comment »

P3

L’estudi de la llengua no és només instrumental. Al costat del coneixement de la gramàtica cal situar un conjunt d’habilitats lingüístiques.

La lectura és fonamental: ajuda a adoptar una actitud crítica, afaiçona la personalitat; i obliga a resumir, a interpretar, a recensionar…

La lectura, entesa com una matèria que ha de ser ensenyada de manera col·legiada, ha de ser un eix central i imprescindible de l’escola…

El punt de partida de la corresponsabilització en l’ensenyament de la llengua es troba en l’anàlisi de les necessitats reals de l’alumnat.

Per poder llegir i saber comprendre cal treballar la lectura d’una forma comuna en les diferents àrees tot i l’especificitat de cadascuna.

(El dibuix és d’un alumne de P3).

Anuncis

Written by jordibadiella

Mai 5, 2013 at 7:39 am

Arxivat a Llengua

Tagged with

Llengua 2

leave a comment »

És necessària la coordinació del professorat que intervé en un grup d’alumnes amb uns objectius comuns per a l’ensenyament de la llengua…

La responsabilització global en l’ensenyament de la llengua, però, no pot ser espontània, no ha de dependre de la voluntat del professional.

Mestre, cal orientar l’alumne a adquirir repertori lingüístic, així com també promoure la utilitat de la llengua com a eina comunicativa…

Mestre, també cal afavorir la consciència lingüística de l’alumnat i fomentar la sensació que pertany a una comunitat lingüística concreta.

I per tant, cal prioritzar les activitats que afavoreixen la comprensió lectora i l’expressió escrita, i oral; i la creativitat lingüística.

(El dibuix és d’un alumne de 2n EP).

Written by jordibadiella

Octubre 7, 2012 at 8:39 am

Arxivat a Llengua

Tagged with

Llengua

leave a comment »

El fet que el català no sigui la llengua familiar de molts alumnes, no hauria de ser cap impediment perquè els pares valorin el seu progrés.

Ep, hi ha una quantitat considerable de coses que els pares poden fer per ajudar els seus fills, i no totes requereixen una especialització.

Pares, apunteu-vos-ho: mantenir un clima familiar afectiu i motivador. Valorar els èxits escolars, els esforços; i acceptar les limitacions.

I més encara: tenir una visió positiva de la vida, de les persones i de l’educació. Escoltar els punts de vista i les inquietuds dels fills.

Els pares tenen un paper fonamental en l’adquisició de les habilitats lingüístiques dels seus fills. No poden defugir-ne la responsabilitat.

(La cal·ligrafia és d’una alumna de 4t EP).

Written by jordibadiella

Setembre 25, 2011 at 7:39 pm

Arxivat a Llengua

Tagged with