Jordi Badiella

Archive for the ‘Innovació’ Category

Innovació

leave a comment »

Innovació 1: a infantil i primària, 15 alumnes per grup; a secundària, 20. Sense aules, amb espais per a la ciència, les humanitats, l’art.

Innovació 2: a infantil i primària, més jardí i menys espais tancats. Unió constant amb l’entorn (persones, animals i coses) real i virtual.

Innovació 3: a secundària, rotació constant dels professionals mitjançant l’Skype. El tutor vehicula les aportacions dels docents visitants.

Innovació 4: treball interdisciplinari, ensenyament global, objectius vertebradors d’aprenentatge servei. Ve Sant Joan? Cremem els pupitres.

Innovació 5: tirar envans. Sala d’actes?, àgora. Pati?, jardí. Aula?, espai. Biblioteca?, sí… 2.0. Mestres?, mestres (també sense envans).

(El dibuix és d’una alumna de 2n d’ESO).


Written by jordibadiella

Novembre 20, 2011 at 8:12 am

Arxivat a Innovació

Tagged with